Bachværker til Sørge- eller begravelsesmusik

(Som Enghave Barok har opført)

BWV 157 »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn«

BWV 157 »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn« Denne kantate har voldt Bach-forskerne mange kvaler. Det skyldes, at hverken Bachs originale partitur eller det tilhørende stemmemateriale er overleveret til vor...

BWV 1149 »Der Gerechte kommt um«

BWV 1149 »Der Gerechte kommt um« Der Gerechte kommt um er en ligning med flere ubekendte. Og dog kan vi, ud fra det vi ved, med nogenlunde sikkerhed regne os frem til satsens ophav. Der Gerechte kommt um er at...