JOHANN
SEBASTIAN
BACH

* 21. MARTS 1685 • EISENACH
† 28. JULI 1750 • LEIPZIG

Johann Sebastian Bach efterlod sig et musikalsk livsværk som er uden sidestykke. I årene efter sin død var han mest kendt som en fremragende komponist for orgel og cembalo, hvilket bl.a. ses af at hans vokal-værker stort set ikke er nævnt i den første Bach-biografi af Johann Nicolaus Forkel (Leipzig 1802).

Bach komponerede fem årgange kirkekantater, med kantater til hver eneste søn- og helligdag. Det svarer rundt regnet til 300 kantater, hvoraf ca. 200 har overlevet til i dag.

Hovedparten af Bachs vokalmusik er komponeret fra 1723, hvor han blev ansat som kantor ved Thomaskirken i Leipzig. Her havde hans forgængere udviklet en eksemplarisk og sofistikeret kirkemusikalsk tradition ved byens to hovedkirker St. Nicholas og St. Thomas.

TORVET VED THOMASKIRKEN

Thomasskolen, hvor Bach underviste, ligger for enden af torvet

Bach havde som kantor hovedansvaret for kirkemusikken i alle købstadens fire kirker. Med til kantorhvervet hørte også ansvaret for den musikalske uddannelse af de 55 elever fra Thomasskolen, der var tilknyttet Thomaskirken. De elever der boede på skolen havde pligt til at synge i byens kirker og var til dette formål delt op i fire kor, der blev ledet af Bach og hans assistenter, de såkaldte præfekter, som var ældre skoleelever, der typisk også modtog instrumental- og kompositions-undervisning af Bach.

Bach_monogr

BACHS MONOGRAM består af hans initialer JSB, der er udsmykket, spejlvendt og flettet ind i hinanden. Bach har selv tegnet monogrammet.

Bach havde særligt ansvar for den kunstfærdige del af musikken ved hovedkirkerne St. Nicholas og St. Thomas. Til dette formål rådede han over et elitekor på 12-16 af skolens bedste sangere, samt stads-musikanterne ansat af bystyret i Leipzig. Med dette udgangspunkt opførte han sine kantater på skift mellem de to kirker, således at der på almindelige søndage kun var kantateopførelse i den ene kirke og på højhelligdage var opførelse i den ene kirke om formiddagen og den anden om eftermiddagen. Et vidnesbyrd herpå er bevaret i et teksthæfte til opførelserne i 1734-35 af Juleoratoriet (der består af seks kantater til julehelligdagene):

Del 1: 1. juledag (St. Nicholas morgen, St. Thomas eftermiddag)
Del 2: 2. juledag (St. Thomas morgen, St. Nicholas eftermiddag)
Del 3: 3. juledag (St. Nicholas)
Del 4: Nytårsdag (St. Thomas)
Del 5: Søndag efter nytårsdag (St. Nicholas)
Del 6: Hellig Tre Konger (St. Thomas morgen, St. Nicholas eftermiddag)

De fleste af Bachs forgængere og umiddelbare efterfølgere komponerede også kantater, men ingen i et omfang der kom i nærheden af Bachs produktion. Når hertil kommer at hans vokalværker tilhører noget af det ypperste der er komponeret i musikhistorien, kan det undre at disse knapt nok var nævnt i biografien fra 1802.

Bachs kantater er, om end i et mindre omfang end da han levede, kontinuerligt blevet opført af hans efterfølgere i Leipzig. Det vides også at Bachs søn Carl Philipp Emanuel Bach i 1786 opførte Credo-satsen fra H-moll Messen i Hamburg, hvor tilhørerne betragtede musikken som “et af de mest fortræffelige musikalske værker der nogensinde er hørt”. Det var dog først da Felix Bartholdy Mendelssohn i 1829 opførte Matthæuspassionen ved Berlin’s Sangakademi, at omverdenen for alvor fik øjnene op for Bachs vokalværker. I første omgang var opmærksomheden dog koncentreret om hans oratorier.

Kantaternes centrale position i Bachs livsværk ses dog tydeligt i den komplette Bachudgivelse, der udkom i årene 1850-1899, og i “Neue Bach Ausgabe”, der udkom i årene 1954-2006, hvor de ca. 200 kantater, der er overleveret til vor tid, fylder ca. halvdelen af de mange bind.

Kantaterne fik med ovennævnte udgivelser gradvis større udbredelse; men kendskabet til og opførelserne af kantaterne tog for alvor fart med de efterhånden mange LP/CD-udgivelser af samtlige Bachkantater, som blev påbegyndt i 1970’erne.

Enghave Barok er et professionelt ensemble, som kontinuerligt opfører kantaterne på de instrumenter, de er skrevet for. Der er som oftest fri entré til opførelserne.

BWV

– er et internationalt anvendt registreringssystem over Johann Sebastian Bachs værker. BWV er forkortelse for Bach-Werke-Verzeichnis (Bachværkfortegnelse).

Registreringen, der siden den udkom første gang i 1950 udvikles fortløbende, bygger på den tyske musikforsker Wolfgang Schmieders arbejde. I BWV er Bachs kompositioner ikke ordnet kronologisk men efter genrer.

KANTATER BWV 1-224

MOTETTER BWV 225-231

MESSER BWV 232-242

ORATORIER BWV 243-249

KORALER BWV 250-438

LIEDER & ARIER BWV 439-524

ORGELVÆRKER BWV 525-771

CEMBALOVÆRKER BWV 772-994

KAMMERMUSIK BWV 995-1040

ORKESTERVÆRKER BWV 1041-1071

KONTRAPUNKTISKE VÆRKER BWV 1072-1080

ANDRE VÆRKER BWV 1081-1127 + Tillæg 1-213

Begivenheder

  1. søndag 3. februar 2019|15:00-16:30

    Bachkantater

  2. søndag 5. maj 2019|15:00-16:30

    Bachkantater

FACEBOOK

Enghave Barok
Enghave Barok har opdateret sit coverbillede.01/12/2018 @ 14:18
Enghave Barok
Enghave Barok09/11/2018 @ 23:00

Ved genåbningen af Enghave Kirke lørdag 10/11 kl. 15 har vi realese på Vol 1-4 i vores nye cd-serie. Du kan allerede nu smuglytte på Spotify og alverdens andre streamingtjeneser.
Og kom og hør os live i den nye fantastiske akustik: https://www.facebook.com/events/896154727246608

Enghave Barok
Enghave Barok har delt Folkekirken på Vesterbros opslag.09/11/2018 @ 22:55

Og vi er SÅ klar med festlig musik af Bach! 🎶🎉

Enghave Barok
');jQuery( ".feed_dynamic_video_classpuiwdmahjv_page .fts-greater-than-width-height.fts-fb-video-on-page, .feed_dynamic_video_classpuiwdmahjv_page iframe" ).css({"height": "405px", "width": "720px"});});});
Folkekirken på Vesterbro
Hov hov, det er i DENNE weekend, ikke næste, at vi genåbner Enghave Kirkes kirkerum. Men ellers har Christan Dehn, organist i kirken, ret. Efter en lang og omfattende renovering, er vi endelig klar. Og vi glæder os! Vi håber, du vil være med til at fejre det færdige resultat både lørdag og søndag. 🎉Weekendens program ✨ Lørdag 10. november kl. 15.00 👉 Bach i festhumør Læs mere her: http://llk.dk/41hvcf Søndag 11. november kl. 11.00 👉 Genindvielse af Enghave Kirke Læs mere her: http://llk.dk/5hqn4j
Enghave Barok
Enghave Barok08/11/2018 @ 22:19

De sidste par dage har Enghave Barok øvet til taktfaste slag fra håndværkere, som knokler for at få de sidste detaljer klar til åbningen af Enghave Kirke i weekenden.
Vi har dog også haft lidt øvetid for os selv og oplevet kirkens nye akustik,...

Enghave Barok
Enghave Barok har delt Enghave Kirkes opslag.08/11/2018 @ 19:52

På lørdag 10/11 kl. 15 hænger nr 1 og 89 på denne tavle! Kom når dørene åbner kl. 14:30 - der er fri entré: https://www.facebook.com/events/896154727246608/

Enghave Barok
');jQuery( ".feed_dynamic_video_classwskzymgfif_page .fts-greater-than-width-height.fts-fb-video-on-page, .feed_dynamic_video_classwskzymgfif_page iframe" ).css({"height": "405px", "width": "720px"});});});
Enghave Kirke
Kom med herover! Christian Dehn vil vise dig en gammel jernplade brugt til vejarbejde. Okay også en ret så flot tavle til salmenumre i vores nye kirkerum 🙂