Det bliver ikke meget bedre!

... de udøvende hører til landets mest spændende på feltet overhovedet – både hvad angår musikerne og de medvirkende sangere. […]
Det bliver ikke meget bedre!

Søren Schauser
Berlingske Tidende
Slider

BACH, BACH og atter BACH

Vi betragter Johann Sebastian Bachs vokalværker som en af musikhistoriens allerstørste skatte!

Den enorme mængde vokalværker Bach har skænket eftertiden, gemmer på et væld af mindre kendte, men ikke mindre prangende, juveler – i form af smukke, bevægende og dramatiske satser.

HISTORISKE INSTRUMENTER

Enghave Barok spiller på instrumenter, der ser ud og lyder som på Bachs tid.

Bachs musik kan naturligvis spilles glimrende på moderne instrumenter – men ved at opføre musikken, på instrumenterne som Bach havde til rådighed, oplever vi gang på gang at mange ting falder i hak af sig selv – simpelthen fordi Bach havde et indgående kendskab til instrumenternes styrker og begrænsninger og spillede virtuost på flere af dem.

previous arrow
next arrow
Slider

Vores orkester består af blæsere (blok- & traversfløjter, oboer, naturhorn og -trompeter), strygere og continuogruppe (fagot, cello, violone, lut og orgelpositiv), men antallet af musikere varierer lidt, alt efter hvilke værker der er på programmet.

Enghave Barok er sammensat af de allerbedste baroksangere og -musikere, og med over 100 opførte Bachværker i bagagen bliver de musikalske farver i vores opførelser blot endnu mere nuancerede for hvert nyt værk vi sætter på programmet.

PÅ OPDAGELSE I BACHS UNIVERS

Bachs musik har mange lag.

Først og fremmest opfatter vi det umiddelbart iørefaldende element – i form af smukke melodier og harmoniseringer. Men under det gemmer sig ofte flere lag, bestående af diverse musikalske virkemidler og talsymbolik, som Bach bruger til at perspektivere eller kommentere teksten.

På Bachs tid hørte det med til en god uddannelse at man umiddelbart kunne afkode nogle af de musikalske virkemidler – og dermed føje en ekstra dimension til oplevelsen af musikken.

Vores mission er at opføre Bachs musik for så bredt et publikum som muligt – og give tilhørerne mulighed for at dykke ned i musikkens mange lag via fortællinger og noter om musikken.

Jo dybere vi kommer ned i de symbolske lag, og formidlingen af dem, des større bliver vores musikalske nysgerrighed og fascination.

“… er man til et stærkt åndeligt vitamintilskud, gør man klogt i at notere disse datoer – og i at møde frem i god tid.”

Anmeldelse i Kristeligt Dagblad, 12. januar 2016

Peter Dürrfeld

“… de udøvende hører til landets mest spændende på feltet overhovedet – både hvad angår musikerne og de medvirkende sangere. […]
Det bliver ikke meget bedre!”

Berlingske Tidende, 27. november 2015

Søren Schauser

“…alle medvirkende musicerer ret af hjertet, med svung og begejstring og en naturlig indforståethed med stilen … Enghave Baroks Vol. 1 må gerne få efterfølgere, hvis man kan holde denne standard. Stilbevidste solister, orkestermusikere og sangere ledet af en dirigent, der vil noget med Bach!”

Anmeldelse af cd’en BACH LIVE EDITION vol. 1 for Dansk Organist og Kantorsamfund

Knud Svendsen

Musikhistoriker og Bachekspert

Goldberg Variationerne
28. juli 2020 19:30
Enghave Barok har inviteret pianisten Jesper René til at spille Johann Sebastian Bachs Goldberg Variationer på 270 året for Bachs dødsdag.
Johann Sebastian Bach fik udgivet sine variationer BWV 988 som fjerde og tilsyneladende sidste del af Klavierübung - det vil sige stykker af særlig stor studiemæssig sværhedsgrad for både teknik og intellekt - og det er anekdoten om den søvnløse grev Kayserlink, der satte sin cembalist Johann Gottlieb Goldberg til at adsprede ham de lange aftener med denne kontemplative musik, som har givet det halvanden time lange værk det populære titel Goldberg variationerne.
Bach havde imidlertid i årevis haft denne store variationsværk i tankerne, fordi den indledende arie - som efter variationsrækken på 30 virtuose satser også afslutter værket - blev udgivet mange år forinden. Imidlertid er det ikke ariens melodi, som bliver varieret men derimod bastonerne, som ligger til grund for harmonierne - de 32 toner fordelt over 32 takter giver således ialt 32 variationer, idet arien jo i sig selv er en udsmykning over baslinjen.
Der er tænkt og skrevet meget om Goldberg variationerne, herunder om deres opbygning, hvor der imellem de fastlagte kanons og dansesatser tillige omkring det gyldne snit i variationsrækken findes referencer til lidelseshistorien. Den megen teknik og symbolisme er imidlertid ikke væsentlig for øret, for tilbage er at BWV 988 er et højdepunkt i klaverlitteraturen både hvad angår skønhed, ophøjethed, fantasirigdom - og tekniske krav til pianisten.
Pianisten Jesper René, der er født 1974 og debuterede 1989, har siden Bachåret 2000 haft Goldberg variationerne på sit repertoire og har opført det talrige gange i snart sagt hver en egn i Danmark på store som små steder. Foruden Bachs klavermusik, dvs Das wohltemperierte Klavier og de franske suiter, som han særlig kendt for at spille, har han spillet Debussys præludier, schuberts sonater og Chopins nocturner og blandt landets mest koncerterende pianister.
Der er fri entré og dørene åbnes kl. 19:00.
På grund af Corona Pandemien er der afmærket pladser med 1 meters mellemrum.

Enghave Kirke

Sønder Boulevard 120
1720 København V

Fri entré

“Sei Solo” Værker for solo violin og Violoncello da Spalla
1. oktober 2020 19:30

Jesenka Balic Žunic - Barokviolin og Violoncello da Spalla

Programmet består af uddrag fra solosonater og partitaer af Johann Sebastian Bach for soloviolin, samt hans cello suiter. Bachværkerne bliver krydret med Jesenka Balic Žunics egne korte improvisationer.

Violinen var et af de instrumenter som J.S. Bach beherskede til perfektion og han dirigerede tit sit eget orkester fra koncertmesterpladsen.

Han bestilte desuden et særligt instrument med navnet “Viola Pomposa” i 1734 hos sin violinbygger J.C.Hoffmann fra Leipzig, der var en af de bedste violinbyggere i Tyskland i sin tid. Viola Pomposa var en slags lille cello med fem strenge som en violinist kunne lære at spille. Instrumentet var udbredt i Italien og Tyskland og havde mange interessante navne som “Violoncello de collo”(halscello), "Violoncello da Spalla" (skuldercello), "Violoncello piccolo", "Viola Pomposa" eller "Fagottgeige".

Det er meget nærliggende at tro at Bach selv spillede sine soloværker for violin og desuden også sine soloværker for cello på Viola Pomposa. Desuden spillede han formegentlig alle soloer for "Violoncello piccolo" på sin nyligt indkøbte "Viola Pomposa" i sine kantater, da stemmen for "Violoncello piccolo" blve opbevaret sammen med 1. violin stemmen.

Fri entré

Bachkantater
7. november 2020 15:00

Enghave Barok opfører kantater af Johann Sebastian Bach.

Der er fri entré og dørene åbnes kl. 19:00.
På grund af Corona Pandemien er der afmærket pladser med 1 meters mellemrum.

Fri entré

Slider