« Back to Glossary Index

Barform (AAB) er en almindelig opbygning af både fraser og melodier. A-delene kaldes på tysk Stollen og B-delen Abgesang. Barform består af to på hinanden følgende A-dele, efterfulgt af en B-del. Formen kendes helt tilbage fra middelalderen, og er ofte brugt i salmemelodier.
I tredje akt af R. Wagners opera ”Mestersangerne i Nürnberg” giver Hans Sachs Walther von Stolzing et grundigt kursus i barformens princip. Store dele af Wagners produktion følger i øvrigt et potenseret barfom-princip, hvor melodilinjer, dialoger, scener, akter, og sågar hele Niebelunges ring, er bygget op i AAB-form.