« Back to Glossary Index

Normalt forventer man, at en dominantakkord (skalaens 5. trin) opløses til tonika (skalaens 1. trin). Det skyldes, at dominanten har en (eller to) ledetoner; tertsen (og septimen), som leder hen mod tonika. Hvis dominanten ikke opløses til tonika, men derimod til paralleltonearten (skalaens 6. trin), kalder man det for en skuffende kadence. I mol-tonearter er 6. trin dog ikke paralleltonearten men derimod den funktion som kaldes mediant (et sænket 6. trin), hvilket også kendes som en dobbeltskuffende kadence.