« Back to Glossary Index

Et ”tørt” recitativ, hvor solisten kun akkompagneres af continuo-gruppen – i modsætning til Recitativo accompagnato hvor solisten akkompagneres af orkesteret.