« Back to Glossary Index

De seks Schübler-koraler BWV 645-650 er opkaldt efter udgiveren Johann Georg Schübler (ca.1720-1755). Alle seks orgelkoraler er hentet fra satser i Bachs store kantateproduktion.