« Back to Glossary Index

Flerstemmig musik med ligeberettigede stemmer, der tillige udviser betydelig selvstændighed i melodisk og rytmisk henseende.