« Back to Glossary Index

Betyder “gennem alle vers” og bruges om en form hvor alle salmevers benyttes uændret.