« Back to Glossary Index

en satstype, hvor en gentaget basfigur (basso ostinato) ledsages af stadigt nyt stof i overstemmerne; nært beslægtet med chaconne.