« Back to Glossary Index

Libretto er teksten til et længere musikværk som f.eks. en opera, et oratorium eller en kantate.