« Back to Glossary Index

(latin: punctus contra punctum, “punkt dvs. node mod node”), en musikalsk kompositionsform, der består i at tilsætte en eller flere melodisk jævnbyrdige stemmer til en melodi (cantus firmus)