« Back to Glossary Index

(gr. ‘renselse’) på græsk brugt i både religiøs og medicinsk sammenhæng. Begreb introduceret af Aristotoles om åndelig renselse for eller af bestemte følelser, opnået gennem en bestemt æstetisk eller kunstnerisk oplevelse.