« Back to Glossary Index

Flerstemmig musik, i hvilken nogle stemmer er underordnet en melodi (f.eks. Cantus Firmus), som de ledsager, hvorved de bliver mindre selvstændige.