« Back to Glossary Index

Betyder Fra det dybe råber jeg til dig, Herre og stammer fra Salme 130 og er en ofte tonesat tekst i renæssance- og barokmusik. F.eks. bygger Bachs kantate Aus der tiefen rufe ich Herr zu dir (BWV 131) på denne tekst.