« Back to Glossary Index

En koncert for en gruppe solo-instrumenter, i modsætning til solokoncerten som kun er for et enkelt instrument. Der opstår således to instrumentgrupper, som spiller op mod hinanden. Concerto grossoen er udviklet på grundlag af triosonaten, til hvilken man har føjet et strygeorkester, betegnet som tuttiet, concertoet eller ripienoet. Gruppen af solister og basso continuo betegnes tilsammen som concertinoet eller principalet.