« Back to Glossary Index

Bekendelsesskrift for Den Evangelisk-Lutherske kirke, oprindelig udarbejdet til og oplæst for den tyske rigsdag i Augsburg 1530, som en redegørelse for tro og kirkeordning i de fyrstendømmer og byer, der havde tilsluttet sig Reformationen.