« Back to Glossary Index

Systematisk, parallel gentagelse af et ord i begyndelsen af et antal på hinanden følgende sætninger eller verslinjer.