BWV anh. 26 »Kyrie«

Efter det intense arbejde med sine fem kantate-cyklusser i årene 1723-28 vendte Bach frem til sin død kun sporadisk tilbage til arbejdet med at komponere ny kirkemusik. Udover tilføjelser af manglende kantater til kirkeåret til sine kantateårgange, findes talrige eksempler på bearbejdelser af andre komponisters værker, som kunne benyttes som supplement til kirkemusikken i Leipzigs hovedkirker. Blandt disse hører Francesco Durantes Messe i c, som Bach kopierede omkring 1730.

Francesco Durante arbejdede hele sit liv i Napoli som koncertmester og lærer ved flere konservatorier. Som komponist var han især berømt for at mestre kirkemusik i stile antico, som han i denne messe kombinerer med den koncertante stile moderno, hvilket sikkert har givet anledning til Bachs interesse. 

Som så ofte, nøjes Bach ikke med blot at kopiere. Han omarbejder på flere planer Durantes musik med eget formål for øje. Det største indgreb er Christe eleison-satsen, som Bach har erstattet med sin egen komposition (BWV 242), men derudover er Durantes udskrevne ripieno-kor også erstattet af et trombone-kor som fordobler alt, tenor og bas-stemmerne. Desuden har Bach erstattet Kyrie II, som hos Durante er en gentagelse af Kyrie I, med musik hentet fra Gloria-satsen, hvortil han har tilpasset Kyrie-teksten.

Alt i alt en temmelig omfattende bearbejdelse, og et interessant kig ind i Bachs musikværksted.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Kyrie eleison

2. Aria S A
Christe eleison

3. Coro
Kyrie eleison

1. Kor
Herre, forbarm dig

2. Arie S A
Kristus, forbarm dig

3. Kor
Herre, forbarm dig

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud – gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Besætning: Kor: S A T B, Violin I/II, Trombone I-III, Continuo
Første opførelse: Ca. 1730 Opført af Enghave Barok: 5. oktober 2018 i Apostelkirken

Find alle ukendt anledning, latinske værker af Bach (som Enghave Barok har opført)