BWV 65 »Sie werden aus Saba alle kommen«

Kantate 65 ”Sie werden aus Saba alle kommen” er skrevet til Hellig Tre Kongers dag og havde sin førsteopførelse 6. januar 1724. Hermed afsluttedes Bachs første jul i Leipzig, hvor menigheden indenfor blot tretten dage, havde fået seks nykomponerede kantater, Magnificat (BWV 243a), samt Sanctus i D (BWV 238) at høre fra deres nye kantor. Som Alfred Dürr skriver i sit opslagsværk Die Kantaten, kan vi kun gisne om, hvorvidt de mon forstod, hvad de havde været vidner til…

Kantaten er nøje opbygget med parvise satser: I 1. og 2. sats høres først den gammeltestamentlige profeti og derefter den nytestamentlige opfyldelse. I 3. og 4. sats reflekterer det kristne menneske, som leder til en ny fordring: at give hjertet som det nye offer til Jesus, hvilket finder sted i 5. og 6. sats, og bekræftes af den kristne menighed i den afsluttende koral (7. sats).

Teksten til det indledende kor er en profeti fra Esajas’ Bog 60, 6: ”Fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris”. Men man kan ikke undgå at få den tanke, at Bach har ladet sig inspirere af de to forrige linjer fra Esajas Bog: ”Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa”, og dermed sat scenen for den østerlandske karavane, som gør holdt ved stalden, hvor jesusbarnet ligger i sin krybbe. Åbningskorets instrumentarium er valgt med sædvanlig sans for associationer og symbolik: Horn symboliserende den kongelige karavane med kameler og dromedarer, fløjterne det eksotiske mellemøstlige og oboerne hyrderne og fårene i stalden.

Satsen åbner med et orkestralt forspil og veksler herefter mellem kortere tyndt akkompagnerede vokale afsnit, som besvares af tutti-ensemblet. Samme princip gør sig gældende i de følgende to fuga-gennemføringer: først en let-akkompagneret gennemføring, efterfulgt af en colla parte tutti-gennemføring. En satsopbygning, som ses ofte i Bachs åbningskor. Som afslutning på satsen gør karavanen holdt med unison gengivelse af temaet fordelt ud på hele fem oktaver.

Den indledende profeti opfyldes i den følgende sats, med fjerde vers af den tyske version af den latinske hymne Puer natus in Bethlehem, som i en dansk sammenhæng vil genkendes som den gamle melodi til Et barn er født i Bethlehem. Verset refererer til Matthæus 2, 11 ”de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det (barnet red.), guld, røgelse og myrra”.

Bassen opsummerer i sit recitativ, hvad vi lige har været vidner til: ”Hvad Esajas profeterede, det skete i Bethlehem”. Men recitativet ændrer pludselig karakter og henvender sig nu reflekterende til den kristne: ”Min Jesus, det er også min pligt at vende mig mod din krybbe og ligeledes være taknemmelig” og slutter ”Om end mit hjerte er for lidet, så tag nådigt imod det, da jeg intet kan bringe af større værdi”. Denne tanke videreføres i den følgende arie, men nu som en fordring: jordisk guld er ikke nok for Jesus, man skal skænke ham sit hjerte! Arien er ledsaget af to obo da caccia’er, som med rig ornamentik symboliserer det pyntede jordiske gods.

De to følgende satser er tenorens, og han henvender sig direkte til Jesus: ”forsmå ikke mit hjerte, som jeg ydmygt bringer dig” og sammenligner guld med tro, røgelse med bøn og myrra med tålmodighed, som de gaver Jesus skal modtage. ”Tag mig til dig som din ejendom, mit hjerte som gave” fortsætter han i arien, som ledsages af det fulde instrumentalensemble i en opløftende tredelt takt. Til teksten ”hvad jeg siger, gør og tænker” kommenterer instrumentgrupperne på skift med forsiringer, hvorefter tenoren opildnes til eksalterede toogtredivedels-koleraturer. Det er Bach i absolut hopla!

Bach har ikke selv sat tekst under den afsluttende koral, men han har sandsynligvis haft tiende vers af Paul Gerhardts salme Ich hab in Gottes Herz und Sinn (1647) i tankerne, som bekræfter, at vi fortrøstningsfuldt kan lade os falde i Jesu hænder.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Sie werden aus Saba alle kommen,
Gold und Weihrauch bringen
und des Herren Lob verkündigen.

2. Choral
Die Kön’ge aus Saba kamen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar,
Alleluja!

3. Recitativo B
Was dort Jesaias vorhergesehn,
Das ist zu Bethlehem geschehn.
Hier stellen sich die Weisen
Bei Jesu Krippe ein
Und wollen ihn als ihren König preisen.
Gold, Weihrauch, Myrrhen sind
Die köstlichen Geschenke,
Womit sie dieses Jesuskind
Zu Bethlehem im Stall beehren.
Mein Jesu, wenn ich itzt
an meine Pflicht gedenke,
Muss ich mich auch zu deiner Krippe kehren
Und gleichfalls dankbar sein:
Denn dieser Tag
ist mir ein Tag der Freuden,
Da du, o Lebensfürst,
Das Licht der Heiden
Und ihr Erlöser wirst.
Was aber bring ich wohl,
du Himmelskönig?
Ist dir mein Herze nicht zuwenig,
So nimm es gnädig an,
Weil ich nichts Edlers bringen kann.

4. Aria B
Gold aus Ophir ist zu schlecht,
Weg, nur weg mit eitlen Gaben,
Die ihr aus der Erde brecht!
Jesus will das Herze haben.
Schenke dies, o Christenschar,
Jesu zu dem neuen Jahr!

5. Recitativo T
Verschmähe nicht,
Du, meiner Seele Licht,
Mein Herz, das ich in Demut zu dir bringe;
Es schließt ja solche Dinge
In sich zugleich mit ein,
Die deines Geistes Früchte sein.
Des Glaubens Gold,
der Weihrauch des Gebets,
Die Myrrhen der Geduld
sind meine Gaben,
Die sollst du, Jesu, für und für
Zum Eigentum
und zum Geschenke haben.
Gib aber dich auch selber mir,
So machst du mich
zum Reichsten auf der Erden;
Denn, hab ich dich, so muss
Des größten Reichtums Überfluss
Mir dermaleinst im Himmel werden.

6. Aria T
Nimm mich dir zu eigen hin,
Nimm mein Herze zum Geschenke.
Alles, alles, was ich bin,
Was ich rede, tu und denke,
Soll, mein Heiland, nur allein
Dir zum Dienst gewidmet sein.

7. Choral
Ei nun, mein Gott, so fall ich dir
Getrost in deine Hände.
Nimm mich und mach es so mit mir
Bis an mein letztes Ende,
Wie du wohl weißt, dass meinem Geist
Dadurch sein Nutz entstehe,
Und deine Ehr je mehr und mehr
Sich in ihr selbst erhöhe.

1. Kor
De skal alle komme fra Saba,
de vil bringe guld og røgelse
og forkynde Herrens pris.

2. Koral
Kongerne fra Saba kom,
de bragte guld, røgelse og myrra,
Halleluja!

3. Recitativ B
Hvad Esajas profeterede,
det skete i Betlehem.
Her trådte de vise mænd
frem for Jesu krybbe
for at hylde ham som deres konge.
Guld, røgelse og myrra er
de kostbare gaver,
som de ærer barnet med
i stalden i Betlehem.
Min Jesus,
det er også min pligt
at vende mig mod din krybbe
og ligeledes være taknemmelig:
for denne dag
er en glædens dag,
hvor du, livets fyrste
bliver et lys til frelse
for hedninger.
Men hvad kan jeg vel bringe dig,
du Himmelkonge?
Om end mit hjerte er for lidet,
så tag nådigt imod det,
da jeg intet kan bringe af større værdi.

4. Arie B
Guld fra Ofir, det sagnomspundne land, er for fattigt,
bort med forfængelige gaver,
som brydes op af jorden!
Jesus vil have hjertet,
skænk ham det, alle I kristne,
i det nye års anledning!

5. Recitativ T
Du, min sjæls lys
forsmå ikke mit hjerte,
som jeg ydmygt bringer dig.
Det rummer jo
frugterne
af din ånd:
Troens guld,
bønnens røgelse
og udholdenhedens myrra
er mine gaver,
dem skal du, Jesus, for altid have
til ejendom
og gave.
Men giv mig også dig selv,
så gør du mig
til den rigeste på jord,
for har jeg dig,
så bliver den største rigdom
min i overflod engang i himmerige.

6. Arie T
Tag mig til dig som din ejendom,
mit hjerte som gave.
Alt, ja alt, hvad jeg er,
hvad jeg siger, gør og tænker,
skal alene være viet
til at tjene dig, min frelser.

7. Koral
Nuvel, så giver jeg mig
fortrøstningsfuldt i dine hænder.
Tag mig til dig og lad mig ved dig,
indtil min sidste stund,
som du jo råder for,
vokse i ånden,
min sjæl til gavn og
dig til evig ære.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym Digter; Esajas' Bog kap. 60,6 (1. sats); Hymnen "Puer natus" 1545 (2. sats); Paul Gerhardt 1647 (7. sats)
Besætning: Solister: T B, Kor: S A T B, Horn I/II, Traversfjøjte I/II, Obo da caccia I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Hellig tre Kongers dag (Epiphania)
Første opførelse: 6. januar 1724 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 10. januar 2016 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Hellig tre Kongers dag, Epiphania (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Paul Gerhardt, Esajas' Bog (som Enghave Barok har opført)