BWV 62 »Nun komm, der Heiden Heiland«

Kantate 62 ”Nun komm, der Heiden Heiland” er skrevet til 1. søndag i advent 1724, og hører dermed til Bachs anden Leipzig-cyklus, som han helligede de såkaldte koral-kantater. Året inden, advent 1723, opførte Bach en anden kantate med åbningskor over koralen Nun komm, der Heiden Heiland. Den bærer værkfortegnelsesnummeret BWV 61 og indgik i Bachs første Leipzig-cyklus. Udover koralmelodien har de to kantater dog intet form- eller stilmæssigt slægtskab. Mens Kantate 61 stammer helt tilbage fra 1714, da Bach var koncertmester ved hoffet i Weimar, og er skrevet i frühbarok stil, deler Kantate 62 karakteristika med de øvrige koralkantater fra årgangen 1724/25. I disse bringes salmen typisk i sin helhed i åbningskor og slutkoral, mens de øvrige vers bliver sammenfattet og gendigtet til brug for de mellemliggende satser. Teksten til Kantate 62 bygger på Martin Luthers salme fra 1524, som igen bygger på den latinske adventshymne Veni redemptor gentium. En ukendt tekstforfatter har stået for bearbejdelsen af teksten til recitativer og arier.

Det brillante åbningskor starter helt udsædvanlig uden basso continuo, men så meget desto stærkere er det da continuogruppen i tredje takt sætter ind med cantus firmus. Orkestersatsen opbygges til en koncertant sats mellem instrumentgrupperne, båret af oboernes opadgående fanfare-motiv. Oboerne akkompagneres hovedsageligt af 2. violin og viola, mens 1. violinen næsten hele satsen igennem er sendt afsted på et selvstændigt sekstendedelsløb. Orkestersatsen opbygges gradvis og kulminerer med cantus firmus i oboerne, førend kontratenoren indleder en fuga mellem de tre nederste stemmer, som forimitation, før sopranens cantus firmus sætter ind. Denne vekslen mellem den koncerterende orkestersats på den ene side og de polyfone imiterende stemmer under den langstrakte cantus firmus på den anden side gennemføres satsen ud.

I tenorens arie fortsættes den koncertante stil. Satsen er båret af strygerensemblet med tutti afsnit forstærket af oboerne. Ariens tekst fokuserer på underet ved Kristi ankomst på jorden, hvilket Bach understreger med en renfærdig og næsten naiv tredelt dansesats med siciliano lignende rytme.

Efter et overledende recitativ kontrasteres denne stemning i kantates anden arie. En basarie hvor tekstforfatteren ikke længere fokuserer på underet, men på Kristus som en sejrherre i os kødelige. Bach understreger denne karakteristik af Kristus med et militant og tumultarisk continuo-tema, som oven i købet spilles unisont af de øvrige strygere en oktav over. En sjælden, men ikke ukendt effekt hos Bach og hans samtidige.

Sopran og kontratenor udtrykker i et blidt og velklingende accompagnato-recitativ kristenhedens taksigelse over Kristi ankomst. Dette leder stemningen tilbage til tenorens milde arie, inden den afsluttende firestemmige koraludsættelse.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

2. Aria T
Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:
Der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,
Hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,
O Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.

3. Recitativo B
So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
Sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
Den Weg mit Freudigkeit zu laufen
Und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein!

4. Aria B
Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische kräftig!
Sei geschäftig,
Das Vermögen in uns Schwachen
Stark zu machen!

5. Recitativo (Duetto) S A
Wir ehren diese Herrlichkeit
Und nahen nun zu deiner Krippen
Und preisen mit erfreuten Lippen,
Was du uns zubereit’;
Die Dunkelheit verstört’ uns nicht
Und sahen dein unendlich Licht.

6. Choral
Lob sei Gott, dem Vater, g’ton,
Lob sei Gott, sein’m eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

1. Kor
Kom nu, hedninges Frelser,
kendt som jomfruens barn,
over hvem hele verden undrer sig,
at Gud har bestemt en sådan fødsel.

2. Arie T
O mennesker, lad os beundre,
dette store mysterium:
Den højeste hersker
viser sig for verden.
Her bliver himlens skatte åbenbaret.
Her bliver et guddommeligt manna overbragt os.
O under! Uskylden bliver end ikke vanhelliget.

3. Recitativ B
Således udgår fra Guds herlighed og trone
Hans enbårne søn.
Helten fra Juda bryder frem
for at løbe vejen med glæde
og frikøbe os faldne.
O lyse glans, o vidunderlige lys af velsignelse!

4. Arie B
Strid, sejr, stærke helt!
Vær stærk for os i kødet!
Vær ivrig,
for at styrke kraften
i os svage!

5. Recitativ (Duet) S A
Vi ærer denne herlighed
og iler nu til din krybbe
og priser med glade læber,
hvad du har beredt for os;
Mørket forvirrer os ikke
og vi ser dit evige lys.

6. Koral
Pris være Gud, Faderen.
Pris være Gud, hans eneste søn.
Pris være Gud, den hellige ånd,
nu og i al evighed!

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: 1. & 6. sats: Martin Luther 1524; 2.-5. sats: Omarbejdet af anonym digter
Besætning: Solister: S A T B, Kor: S A T B, Horn, Obo I/II, Violin I/II, Viola, Violone, Continuo
Plads i kirkeåret: 1. søndag i Advent
Første opførelse: 3. december 1724 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 10. december 2009 & 29. november 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til 1. søndag i Advent (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Martin Luther (som Enghave Barok har opført)