BWV 43 »Gott fähret auf mit Jauchzen«

Kantate 43 ”Gott fähret auf mit Jauchzen” er skrevet til Kristi Himmelfart 30. maj 1726. J. S. Bach var foråret 1726 i gang med sin tredje kantateårgang i Leipzig. Samme år fremførte han hele 18 kantater af sin grandfætter Johann Ludwig Bach, der var hofkapelmester i Meiningen, ikke langt fra Johann Sebastians fødeby Eisenach. Teksterne til Johann Ludwig Bachs kantater stammer fra samlingen Sontags- und Fest-Andachten (Meiningen 1704), som i dag tilskrives Johann Ludwig Bachs arbejdsgiver Hertug Ernst Ludwig I af Sachsen-Meiningen, der døde i 1724. Johan Sebastian lod sig tilsyneladende inspirere af sin grandfætters værker, for hele syv kantater fra denne Leipzig-årgang deler tekster og opbygning med Johann Ludwigs. De falder alle i to afsnit – beregnet til opførelse før og efter prædiken – som hver bygger på henholdsvis det gamle og det ny testamente: Del 1: Kor (GT) – recitativ – arie, Del 2: recitativ (NT)- arie – recitativ – koral. Vi har tidligere stiftet bekendtskab med en af disse kantater her i Enghave, nemlig Kantate 17 ”Wer Dank opfert, der preiset mich”. I tilfældet kantate 43 er der dog tale om en udvidelse af den føromtalte form, da hele seks vers udgør det strofiske afsnit, som fordeles ud på både recitativer og arier og dermed sprænger formen.

Der er altså tale en stort anlagt kantate, og dette gælder også for instrumentariet, som i Himmelfartens festlige anledning er udstyret med trompeter og pauker i tråd med åbningskorets citatet fra Psalmernes Bog 47, 6: ”Gud steg op under jubel, Herren under hornets klang”. I de følgende to satser lovpriser tenoren Jesu sejr over døden – forsat med referencer fra Psalmernes Bog: først i recitativet som refererer til Psalme 68, 19: ”Du bortførte fanger”, fulgt af den triumferende dommedagsarie med reference til Psalme 68, 18: ”Titusinder er Guds vogne, tusinde gange tusinde”.

Helt usædvanligt er det sopranen, og ikke tenoren, der har rollen som evangelist i det følgende recitativ, med tekst fra dagens læsning, Markusevangeliet 16,19. Det første af de i alt seks strofiske vers følger herpå med sopranens arie, som ledsages af en elegant koncertant sats for strygere og oboer.

Anden del af kantaten åbner med dommedagsbasunen. I første omgang, i bassens recitativo accompagnato, er det blot strygerene, der imiterer klangen af messing fra Guds kavaleri, men i den følgende arie er det den ægte vare: Den klassiske duel mellem bassanger og trompetist! Her har Bach endog været så venlig at notere, at trompetstemmen kan spilles af en violin, hvis trompetisten skulle miste modet, hvilket man ikke kan fortænke ham i…

I kontratenorens recitativ er kampen mellem Gud og Satan overstået og Jesus kan krones som sejrherre. I den afsluttende opadgående melisme ledes vores øjne mod himmelen, hvor den følgende arie finder sted: I ånden ser vi, hvorledes Jesus sætter sig ved Guds højre hånd og omstyrter sine fjender. I modsætning til tenorens og bassens kamp-arier, er denne arie en lettelsens glæde, som fejres med dansante oboer i parallelle tertser, førend sopranen i det sidste af de seks strofiske vers takker for trygt at kunne stå ved Jesu side.
Kantaten afsluttes med to vers fra Johann Rists salme ”Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ”.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

ERSTER TEIL

1. Coro
Gott fähret auf mit Jauchzen und der Herr mit heller Posaunen. Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, lobsinget unserm Könige.

2. Recitativo T
Es will der Höchste sich ein Siegsgepräng bereiten,
Da die Gefängnisse er selbst gefangen führt.
Wer jauchzt ihm zu? Wer ists, der die Posaunen rührt?
Wer gehet ihm zur Seiten?
Ist es nicht Gottes Heer,
Das seines Namens Ehr,
Heil, Preis, Reich, Kraft und Macht
mit lauter Stimme singet
Und ihm nun ewiglich ein Halleluja bringet.

3. Aria T
Ja tausend mal tausend begleiten den Wagen,
Dem König der Kön’ge lobsingend zu sagen,
Dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt
Und was er bezwungen, nun gänzlich erliegt.

4. Recitativo S
Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehaben gen Himmel und sitzet zur rechten Hand Gottes.

5. Aria S
Mein Jesus hat nunmehr
Das Heilandwerk vollendet
Und nimmt die Wiederkehr
Zu dem, der ihn gesendet.
Er schließt der Erde Lauf,
Ihr Himmel, öffnet euch
Und nehmt ihn wieder auf!

ZWEITER TEIL

6. Recitativo B
Es kommt der Helden Held,
Des Satans Fürst und Schrecken,
Der selbst den Tod gefällt,
Getilgt der Sünden Flecken,
Zerstreut der Feinde Hauf;
Ihr Kräfte, eilt herbei
Und holt den Sieger auf.

7. Aria B
Er ists, der ganz allein
Die Kelter hat getreten
Voll Schmerzen, Qual und Pein,
Verlorne zu erretten
Durch einen teuren Kauf.
Ihr Thronen, mühet euch
Und setzt ihm Kränze auf!

8. Recitativo A
Der Vater hat ihm ja
Ein ewig Reich bestimmet:
Nun ist die Stunde nah,
Da er die Krone nimmet
Vor tausend Ungemach.
Ich stehe hier am Weg
Und schau ihm freudig nach.

9. Aria A
Ich sehe schon im Geist,
Wie er zu Gottes Rechten
Auf seine Feinde schmeißt,
Zu helfen seinen Knechten
Aus Jammer, Not und Schmach.
Ich stehe hier am Weg
Und schau ihm sehnlich nach.

10. Recitativo S
Er will mir neben sich
Die Wohnung zubereiten,
Damit ich ewiglich
Ihm stehe an der Seiten,
Befreit von Weh und Ach!
Ich stehe hier am Weg
Und ruf ihm dankbar nach.

11. Choral
Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ,
Der du bist aufgenommen
Gen Himmel, da dein Vater ist
Und die Gemein der Frommen,
Wie soll ich deinen großen Sieg,
Den du durch einen schweren Krieg
Erworben hast, recht preisen
Und dir g’nug Ehr erweisen?

Zieh uns dir nach, so laufen wir,
Gib uns des Glaubens Flügel!
Hilf, dass wir fliehen weit von hier
Auf Israelis Hügel!
Mein Gott! wenn fahr ich doch dahin,
Woselbst ich ewig fröhlich bin?
Wenn werd ich vor dir stehen,
Dein Angesicht zu sehen?

FØRSTE DEL

1. Kor
Gud stiger op under jubel,
Herren under hornets klang.
Syng, ja syng for Gud, ja lovsyng vor konge.

2. Recitativ T
Den højeste vil berede sig en sejerspragt,
hvor han, selv fanget, anfører de fængslede.
Hvem tiljubler ham? Hvem spiller på hornene?
Hvem bistår ham?
Er det ikke Guds hær,
som ærer hans navn, og synger
frelse, pris, rige, kraft og magt
med høj stemme
for i al evighed at bringe ham et halleluja.

3. Arie T
Ja, tusind gange tusind ledsager vognen,
for at prise Kongernes Konge
så jord og himmel bøjer sig for ham.
Og hvad han har overvundet, er nu fuldt underlagt ham.

4. Recitativ S
Da Herren Jesus havde talt til dem,
blev han taget op til himlen,
og han sidder ved Guds højre hånd.

5. Aria S
Min Jesus har nu
fuldendt frelserværket
og er vendt tilbage
til den, der har sendt ham.
Han slutter det jordiske kredsløb,
du himmel, åben dig
og optag ham igen!

ANDEN DEL

6. Recitativ B
Her kommer Heltenes Helt,
Satans fyrste og rædsel,
som selv har udholdt døden,
udslettet syndens mærker,
tilintetgjort den fjendtlige hob;
I magter, il hertil
og hent den sejrende hjem.

7. Arie B
Han er den, der helt alene
har trådt vinpressen
fuld af smerte og pine
for at frelse fortabte
ved en høj pris.
I troner, anstreng jer
og smyk ham med kranse.

8. Recitativ A
Faderen har jo bestemt
et evigt rige for ham:
Nu er timen nær,
hvor han tager kronen
efter tusindfold modgang.
Jeg står her ved vejen
og mit blik følger ham med glæde.

9. Arie A
Jeg ser allerede i ånden,
hvordan han ved Guds højre,
ødelægger sine fjender
for at hjælpe sine tjenere
ud af jammer, nød og skam.
Jeg står her ved vejen
og skuer længselsfuldt efter ham.

10. Recitativ S
Han vil forberede en bolig
ved siden af sig,
så at jeg i al evighed
skal være ved hans side
befriet for ve og jammer!
Jeg står her ved vejen,
og råber taknemmeligt efter ham.

11. Koral
Du livets fyrste, Herre Jesus Kristus,
du, der er taget op
til himlen hvor din fader
og de frommes menighed er.
Hvorledes skal jeg på ret vis prise
din store sejr,
som du har vundet gennem svær kamp
og give dig tilstrækkelig ære?

Kald på os, så haster vi af sted,
giv os troens vinger!
Hjælp os, at vi kan flygte væk herfra
til Israels høje!
Min Gud! Hvornår skal jeg dog fare derhen,
hvor jeg kan være evig glad?
Hvornår skal jeg stå foran dig
og skue dit ansigt?

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym Digter; Psalme 47,6-7 (1. sats); Markusevangeliet kap. 16,19 (4. sats); Johann Rist 1641 (11. sats)
Besætning: Solister: S A T B, Kor: S A T B, Trompet I-III, Pauker, Obo I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Kristi Himmelfarts Dag
Første opførelse: 30. maj 1726 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 5. maj 2009 og 17. maj 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Kristi Himmelfarts Dag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Psalme 47, Johann Rist, Markusevangeliet (som Enghave Barok har opført)