BWV 228 »Fürchte dich nicht«

Det er uvist hvornår og til hvilken anledning motetten ”Fürchte dich nicht, ich bin bei dir” er skrevet, – bl.a. fordi der ikke findes noget originalt manuskript. Nogle forskere mener, at den er skrevet til en begravelse i Leipzig i årene 1726-31 (ligesom flere øvrige af Bachs motetter), mens andre mener, at den skal dateres 10-15 år tidligere, til Bachs år i Weimar (1708-17), da motetten bærer præg af en tidligere stil, end den Bach havde udviklet i Leipzig-årene.

Motetten er komponeret for dobbeltkor og bygger på to afsnit fra Esajas Bog, som begge starter med teksten ”Fürchte dich nicht” (Frygt ej), og Bach lader også motetten dele op i to afsnit, som hver især lægger ud med samme tekst og tema for derefter at bevæge sig i vidt forskellige retninger.

Allerede fra start begynder de to kor en ping-pong-dialog, hvor det ene tager over fra det andet, for endelig at mødes på det stærke udsagn: ”Ich bin dein Gott!” Herefter følger solistiske udbrud på ”Ich stärke dich”, som svares med massive akkorder af tutti-ensemblet, hvorpå en ny dialog mellem de to kor påbegyndes, for til sidst at afsluttes med fuld 8-stemmig polyfoni.

Her vender vi for en stund tilbage til åbningstemaet med teksten ”Fürchte dich nicht”; men denne gang mødes de to kor og bliver til ét i en kompleks trestemmig dobbelt fuga mellem alt, tenor og bas. Det ene tema med teksten ”denn ich habe dich erlösen” består af en kromatisk nedadgående fjerdedels bevægelse, mens det andet med teksten ”ich habe dich bei deinem Namen” består af opadgående ottendedele. Alt imens dette pågår, synger sopranen hele to vers (11. & 12. vers) af Paul Gerhardts salme ”Warum sollt ich mich denn grämen” (1653) som cantus firmus, før indledningstemaet kort gentages til slut.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;
weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!

Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
Du bist mein, ich bin dein,
Niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
Und dein Blut mir zugut
In den Tod gegeben.

Du bist mein, weil ich dich fasse,
Und dich nicht, o mein Licht,
Aus dem Herzen lasse.
Lass mich, lass mich hingelangen,
Da du mich und ich dich
Lieblich werd umfangen.

Frygt ikke, jeg er med dig,
for jeg er din gud!
Jeg giver dig styrke, jeg hjælper dig,
jeg opholder dig
ved min retfærds højre hånd.

Frygt ikke,
for jeg har forløst dig,
jeg har kaldt dig ved dit navn,
du er min!

Herre, min hyrde, al glædes kilde
du er min, jeg er din
Ingen kan skille os.
Jeg er din, for du er
med dit blod og dit liv
gået i døden for mig.

Du er min, fordi jeg tager dig ind,
og ikke lader dig, mit lys,
ude af hjertet.
Lad mig, oh lad mig nå derhen,
hvor du mig og jeg dig
blidt kan tage i favn.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Esajas Bog 41,10 og 43,1, Paul Gerhardt 1653
Besætning: Kor I/II: S A T B
Plads i kirkeåret: Ukendt - muligvis til en begravelse
Første opførelse: 4. februar 1726 i Leipzig? Muligvis tidligere værk fra Weimar

Opført af Enghave Barok: 17. november 2013 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til ukendt anledning (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Paul Gerhardt, Esajas' Bog (som Enghave Barok har opført)