BWV 153 »Schau, lieber Gott, wie meine Feind«

Kantate 153 ”Schau, lieber Gott, wie meine Feind” er skrevet til søndag efter nytår og havde sin førsteopførelse 2. januar 1724. Dagens epistel er Første Petersbrev 4,12-19 om De kristnes lidelser, mens evangelielæsningen er Matthæusevangeliet 2,13-23 om Josefs flugt til Ægypten, Herodes’ barnemord i Betlehem og familiens tilbagevenden til Israel og Nazaret. Librettisten benytter sig af begge læsninger, samt en række andre bibelcitater, og sammenstiller helt oplagt, den tidlige kristne menigheds pinsler med Herodes barnemord og den lille families landflygtighed.

Bachs første jul i Leipzig 1723/24 må have været en overvældende oplevelse for både menighed og de medvirkende: Juledag 25. december stod Kantate 63 Christen, ätzet diesen tag samt Sanctus i D (BWV 238) på programmet til højmessen og Magnificat (BWV 243a) til vesperen. Anden juledag 26. december Kantate 40 Dazu ist erschinen der Sohn Gottes, Tredje juledag 27. december Kantate 64 Sehet, welch eine Liebe, Nytårsdag 1. januar Kantate 190 Singet dem Herrn ein neues Lied, Første søndag efter nytår 2. januar nærværende Kantate 153 Schau lieber Gott, wie meine feind, og blot fire dage efter på Helligtrekongers dag 6. januar Kantate 65 Sie werden aus Saba alle kommen. Det er ufattelige mængder musik af en ufattelig kvalitet, og selvom Bach givetvis har forberedt sig på højtiden, er der ingen tvivl om, at betragtelige dele af musikken er blevet skrevet undervejs. Desforuden skulle han lede prøvearbejdet – og stemmematerialet skrev jo heller ikke sig selv…

Bachforskeren Alfred Dürr foreslår, at dette arbejdspres og hensynet til Bachs sangere ligger til grund for, at Bach i denne kantate for en sjælden gangs skyld erstatter det sædvanlige åbningskor med en enkel firestemmig koraludsættelse, men jeg er ikke enig i den antagelse. Det er sandsynligvis den samme ukendte librettist, der står bag teksterne til kantaterne 40 og 64 (som blev opført få dage tidligere), da de har det til fælles, at de ligeledes benytter hele tre indlagte koraler. Det er denne af librettisten givne formmæssige struktur, samt Bachs evindelige higen efter at variere og overraske, som ligger til grund for dette valg. Hverken instrumentalister eller sangere bliver i øvrigt skånet i denne intense og dramatiske kantate.

Derimod fungerer David Denickes indledende salmevers som et kort og præcist afsæt:

Se, kære Gud, hvordan mine fjender,
som jeg bestandigt må kæmpe med,
er så snedige og mægtige,
at de let kan overvinde mig.
Herre, hvis din nåde ikke holdt mig oppe,
så kan djævelen, kødet og verden
let styrte mig i ulykke.

Dermed er scenen sat for kantatens problematik: den kristnes lidelser. Alten anråber i det indledende recitativ Gud om hjælp: Jeg bor her blandt lutter løver og drager, og de vil med raseri og grimhed, om kort tid gøre en ende på mig.

Bach sender straks hjælp med de forsikrende ord fra Esajas 41,10: Frygt ikke, for jeg er med dig, udformet som en af de karakteristiske bas-ariosoer med continuo-akkompagnement, som han så ofte benytter til bibel- og Jesuscitater.

Men det til trods er tenoren stadig i store kvaler og fortsætter i et dramatisk recitativ: Ak, men min plage forstørres dag for dag, for mine fjender er så mange, mit liv er deres mål, deres buer er spændt mod mig, de retter deres pile til ødelæggelse, jeg skal dø ved deres hænder. Det afsluttes med en ekspressiv arioso, og en sekvens af formindskede akkorder: hjælp, Hjælper, hjælp! Red min sjæl!

Her følger kantatens anden koral, 5. vers af Paul Gerhardts passionssalme Befiehl du deine Wege, som Bach også senere benyttede i sin Matthæuspassion. Verset forsikrer om, at Gud står fast uanset hvor mange djævle der forsøger at gå imod én.

Dette opildner tenoren til i trods at udfordre elementerne: Storm kun, du tungsindsvejr, vælt I stormfloder løs på mig. Slå I ulykkesflammer sammen over mig, forstyr, I fjender, min ro. Bach benytter hele den franske operas effektregister til denne vanvittige udladning: skarpe punkteringer og hurtige løb i både strygere og continuo, som illustrerer stormen, malmstrømmen og flammehavet.

Som en anden faderskikkelse træder bassen ind på scenen og sætter den kristnes (tenorens) lidelser i relief med dagens evangelielæsning: Jesus var allerede som spæd udsat for langt større farer. Han kom til verden og blev flygtning da Herodes iværksatte myrderiet på de små drengebørn i Betlehem. Men Jesus vil dele himmeriget med hver og én som lider med ham, forsikrer han i den smukke afrundende arioso.

I en let minuet kan alten kaste sorgens og korsets åg af sine skuldre, for alt det vil forsvinde i himmeriget, hvor der er lutter jubel. Arien er befriet for konflikter og dissonanser, og er både stilistisk og stemningsmæssigt en fuldstændig kontrast til den foregående tenorarie. I ariens slutning når vi en næsten eksalteret jubel over udsigten til himmerig, da tempoet skifter til allegro med teksten Der veksler min Jesus lidelsen med salig lyksalighed og evig glæde.

Kantaten afrundes med en sidste firestemmig koraludsættelse, 16.-18. vers af Martin Mollers Ach Gott, wie manches Herzeleid – en salme Bach skrev koralkantaten BWV 3 over godt et år senere, januar 1725 som del af hans koralkantateårgang. Melodiens tredelte takt og forsikringen om Guds beskyttelse, både i livet og i døden, giver en opløftende afslutning på en i øvrigt dramatisk kantate.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Choral
Schau, lieber Gott, wie meine Feind,
Damit ich stets muss kämpfen,
So listig und so mächtig seind,
Dass sie mich leichtlich dämpfen!
Herr, wo mich deine Gnad nicht hält,
So kann der Teufel, Fleisch und Welt
Mich leicht in Unglück stürzen.

2. Recitativo A
Mein liebster Gott, ach lass dichs doch erbarmen,
Ach hilf doch, hilf mir Armen!
Ich wohne hier bei lauter Löwen und bei Drachen,
Und diese wollen mir durch Wut und Grimmigkeit
In kurzer Zeit
Den Garaus völlig machen.

3. Aria B
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

4. Recitativo T
Du sprichst zwar, lieber Gott, zu meiner Seelen Ruh
Mir einen Trost in meinen Leiden zu.
Ach, aber meine Plage
Vergrößert sich von Tag zu Tage,
Denn meiner Feinde sind so viel,
Mein Leben ist ihr Ziel,
Ihr Bogen wird auf mich gespannt,
Sie richten ihre Pfeile zum Verderben,
Ich soll von ihren Händen sterben;
Gott! meine Not ist dir bekannt,
Die ganze Welt wird mir zur Marterhöhle;
Hilf, Helfer, hilf! errette meine Seele!

5. Choral
Und ob gleich alle Teufel
Dir wollten widerstehn,
So wird doch ohne Zweifel
Gott nicht zurücke gehn;
Was er ihm fürgenommen
Und was er haben will,
Das muss doch endlich kommen
Zu seinem Zweck und Ziel.

6. Aria T
Stürmt nur, stürmt, ihr Trübsalswetter,
Wallt, ihr Fluten, auf mich los!
Schlagt, ihr Unglücksflammen,
Über mich zusammen,
Stört, ihr Feinde, meine Ruh,
Spricht mir doch Gott tröstlich zu:
Ich bin dein Hort und Erretter.

7. Recitativo B
Getrost! mein Herz,
Erdulde deinen Schmerz,
Lass dich dein Kreuz nicht unterdrücken!
Gott wird dich schon
Zu rechter Zeit erquicken;
Muss doch sein lieber Sohn,
Dein Jesus, in noch zarten Jahren
Viel größre Not erfahren,
Da ihm der Wüterich Herodes
Die äußerste Gefahr des Todes
Mit mörderischen Fäusten droht!
Kaum kömmt er auf die Erden,
So muss er schon ein Flüchtling werden!
Wohlan, mit Jesu tröste dich
Und glaube festiglich:
Denjenigen, die hier mit Christo leiden,
Will er das Himmelreich bescheiden.

8. Aria A
Soll ich meinen Lebenslauf
Unter Kreuz und Trübsal führen,
Hört es doch im Himmel auf.
Da ist lauter Jubilieren,
Daselbsten verwechselt mein Jesus das Leiden
Mit seliger Wonne, mit ewigen Freuden.

9. Choral
Drum will ich, weil ich lebe noch,
Das Kreuz dir fröhlich tragen nach;
Mein Gott, mach mich darzu bereit,
Es dient zum Besten allezeit!
Hilf mir mein Sach recht greifen an,
Dass ich mein’ Lauf vollenden kann,
Hilf mir auch zwingen Fleisch und Blut,
Für Sünd und Schanden mich behüt!
Erhalt mein Herz im Glauben rein,
So leb und sterb ich dir allein;
Jesu, mein Trost, hör mein Begier,
O mein Heiland, wär ich bei dir!

1. Koral
Se, kære Gud, hvordan mine fjender,
som jeg bestandigt må kæmpe med,
er så snedige og mægtige,
at de let kan overvinde mig.
Herre, hvis din nåde ikke holdt mig oppe,
så kan djævelen, kødet og verden
let styrte mig i ulykke.

2. Recitativ A
Min kæreste Gud,
forbarm Dig dog,
hjælp dog mig arme menneske, ja, hjælp mig dog!
Jeg bor blandt lutter drager og løver,
og de vil
i vrede og raseri
snart udslette mig.

3. Arie B
Frygt ikke, jeg er med dig.
Vig ikke tilbage, jeg er din Gud;
jeg giver dig styrke,
jeg hjælper dig
ved min retfærdigheds
højre hånd.

4. Recitativ T
Ganske vist, kære Gud, taler Du beroligende til mig
for at trøste mig i min lidelse.
Men ak, mine plager
vokser dag for dag,
for mine fjender er mange,
de stræber mig efter livet
og retter deres buer imod mig,
så deres pile kan ramme mig,
og jeg skal dø for deres hånd.
Gud! Du kender min nød,
hele verden bliver mig en smertens hule,
hjælp, Frelser, hjælp! frels min sjæl!

5. Koral
Om så alle djævle
ville kæmpe imod dig,
så ville Gud helt sikkert
ikke vige fra dig.
Hvad Han har sat sig for,
hvad der er Hans mål
og formål,
det vil ske til sidst.

6. Arie T
Ras kun, ras I storme,
skyl, I floder, ind over mig!
Lad ulykkens flammer
slå sammen over mig,
Når I, mine fjender, forstyrrer min ro,
taler Gud dog trøstende til mig:
Jeg er din tilflugt og din frelser.

7. Recitativ
Vær fortrøstningsfuld, mit hjerte,
udhold din smerte,
lad ikke dit kors tynge dig!
Gud vil styrke dig,
når tid er;
Hans elskede søn, din Jesus,
måtte jo lide langt større nød
i sine første år,
da galningen Herodes
bragte Ham i livsfare
og truede med at myrde Ham!
Næppe var Han kommet til jorden,
før Han blev en flygtning!
Velan, trøst dig med Jesus
og stol fast på:
at de, der hernede lider med Kristus,
dem vil Han skænke Himmerriget.

8. Arie A
Omend jeg skal leve mit liv
under kors og smerte,
så ophører dette jo i Himlen,
dér er lutter jubel,
min Jesus ombytter selv lidelsen
med salig fryd og evig glæde.

9. Koral
Derfor vil jeg, fordi jeg er i live,
glad bære korset til Din efterfølgelse.
Min Gud, bered mig derpå,
det tjener mig til bedste.

Hjælp mig til at gribe mit liv rigtigt an,
så jeg kan fuldende mit løb,
hjælp mig også til at beherske mit kød og blod,
bevar mig fra synd og skam!

Bevar mit hjerte rent i troen,
så jeg alene lever og dør i Dig;
Jesus, min trøst, hør hvad jeg begærer,
oh, min Frelser, var jeg dog bare hos Dig.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym digter; 1. sats: David Denicke 1646; 3. sats: Esajas' bog 41,10; 9. sats: Martin Moller 1587
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Søndag efter Nytår
Første opførelse: 2. januar 1724 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 12. februar 2017 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Søndag efter Nytår (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Martin Moller, David Denicke, Esajas' Bog (som Enghave Barok har opført)