BWV 148 »Bringet dem Herrn Ehre seines Namens«

Teksten til Kantate 148 ”Bringet dem Herrn Ehre seines Namens”, er en meget fri version af digtet til 17. søndag efter Trinitatis fra Picanders (Christian Friedrich Henrici 1700-1764) første samling af kirkelige tekster Erbauliche Gedanken fra 1725. Det er ikke muligt med sikkerhed at fastslå året for kantatens tilblivelse. Kantaten kan være skrevet omkring udgivelsen af teksten i 1725; men der er dog indikationer af, at kantaten stammer fra 1723, så det er også muligt, at kantatens tekst er Picanders oprindelige digt, som han har ændret inden udgivelsen i 1725. Teksten tager udgangspunkt i første del af dagens evangelietekst fra Lukasevangeliet 14, 1-11, hvor Jesus får stillet spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at helbrede på en helligdag. Kantaten forholder sig ikke til dilemmaet om, hvorvidt det at gøre gode gerninger på en helligdag er i modstrid med buddet om at hvile på helligdagen. Det er i stedet helligdagens ukrænkelighed, og menneskets pligt til at ære Gud på denne dag, som er omdrejningspunktet i kantaten.

Bemærk i fjerde sats, hvordan basgruppen ofte holder pause, når solisten sætter ind. Der er ingen tvivl om, at Bach her symboliserer, at hjertet er fri af jordens tyngde, når solisten synger ”Mund og hjerte står åbne for dig, du højeste; stig ind!” Teksten mangler desværre i det originale materiale til den afsluttende koral i sjette sats. Verset, som vi bruger her, er sidste vers af Auf meinen lieben Gott, som er den salmemelodi, Bach har benyttet. Et andet godt forslag er sidste vers af Johann Heermanns Wo soll ich fliehen hin fra 1630, som blev sunget på samme melodi i Leipzig, hvor åbningslinjen siger Führ auch mein Herz und Sinn/Led også mit hjerte og sind.

© Enghave Barok - gengivelse tilladt med tydelig kildehenvisning

1. Coro
Bringet dem Herrn Ehre seines Namens, betet an den Herrn im heiligen Schmuck.

2. Aria T
Ich eile, die Lehren
Des Lebens zu hören
Und suche mit Freuden das heilige Haus.
Wie rufen so schöne
Das frohe Getöne
Zum Lobe des Höchsten die Seligen aus!

3. Recitativo A
So wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit,
So schrei ich, Gott, zu dir.
Denn alle meine Ruh
Ist niemand außer du.
Wie heilig und wie teuer
Ist, Höchster, deine Sabbatsfeier!
Da preis ich deine Macht
In der Gemeine der Gerechten.
O! wenn die Kinder dieser Nacht
Die Lieblichkeit bedächten,
Denn Gott wohnt selbst in mir.

4. Aria A
Mund und Herze steht dir offen,
Höchster, senke dich hinein!
Ich in dich, und du in mich;
Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen
Soll mein Ruhebette sein.

5. Recitativo T
Bleib auch, mein Gott, in mir
Und gib mir deinen Geist,
Der mich nach deinem Wort regiere,
Dass ich so einen Wandel führe,
Der dir gefällig heißt,
Damit ich nach der Zeit
In deiner Herrlichkeit,
Mein lieber Gott, mit dir
Den großen Sabbat möge halten.

6. Choral
Satsen er overleveret uden tekstangivelse – se under noter

1. Kor
I skal ære Herrens navn, tilbede Herren i helligt skrud.

2. Arie T
Jeg iler for at høre
livets lære
og søger glad det hellige hus.
Hvor de salige,
til Herrens pris,
synger glade og smukke toner.

3. Recitativ A
Som den tørstige hjort skriger på vand,
sådan skriger jeg på dig, Gud,
for kun du
er al min ro.
Hvor hellig og dyrebar er, Gud
din sabbatsfejring.
Der priser jeg din magt
i de retfærdiges forsamling.
Oh, om blot nattens børn
betænkte den miskundhed,
at Gud bor i mig.

4. Arie A
Mund og hjerte står åbne for dig,
du højeste; stig ind!
At jeg er i dig og du i mig;
tro, kærlighed, tålmod, håb
skal være mit leje.

5. Recitativ T
Bliv i mig, min Gud
og giv mig din ånd,
så dit ord leder mig.
Så jeg fører et sådant levned,
at jeg behager dig.
Så jeg, når tiden er inde,
min kære Gud, med dig
i din herlighed
kan fejre den store sabbat.

6. Koral
Satsen er overleveret uden tekstangivelse – se under noter
Til alle tider lyder mit AMEN
fra hjertets dyb.
Du vil altid lede os,
du Herre Krist,
så vi priser dit navn
i evighed, AMEN.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1725; Omarbejdet af anonym digter?; 1. sats: Psalme 29,2; 6. sats: overleveret uden tekstangivelse
Besætning: Solister: A T, Kor: S A T B, Trompet, Obo I-III, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: 17. søndag efter Trinitatis
Første opførelse: 19. september 1723 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 22. september 2013 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til 17. søndag efter Trinitatis (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Christian Friedrich Henrici (Picander), Psalme 29 (som Enghave Barok har opført)