BWV 127 »Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott«

”Se, vi drage op til Jerusalem, og alle de Ting, som ere skrevne ved Profeterne, skulle fuldbyrdes på Menneskesønnen. Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhånes og bespyttes, og de skulle hudstryge og ihjelslå ham; og på den tredje Dag skal han opstå”. Således lyder Jesu forudsigelse af sin forestående lidelse og død i Lukasevangeliet 18,31-43, som læses på Quinquagesima søndag (Fastelavn) – markeringen af, at der er 50 dage til påske – hvortil koralkantaten BWV 127 blev skrevet og opført 11. februar 1725 som led i den anden årgang kantater, som Bach komponerede i Leipzig.

Citatet fra Lukasevangeliet er ikke tekstgrundlaget for kantate 127 ”Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott”. Det er derimod Paul Ebers begravelsessalme af samme navn, der gengives som cantus firmus i sopranstemmen i åbningskoret. Men Bach lader naturligvis ikke referencen til Lukasevangeliet gå ubemærket hen. I åbningskoret indfletter Bach derfor det tyske Agnus Dei: ”O Lamm Gottes, unschuldig” (O du Guds lam uskyldig), først i strygerne og siden i fløjte og obo. Salmen lader Bach senere indgå i åbningskoret til Matthæuspassionen; men i Kantate 127 bruges den altså til at binde Paul Ebers begravelsessalme sammen med dagens læsning om påskens komme på mest raffineret vis.

De næste vers af Paul Ebers salme er i de følgende satser blevet omarbejdet af en ukendt tekstforfatter. 2. og 3. vers gengives i form af et tenorrecitativ (kantatens 2. sats), og 4. vers bliver brugt i den smukke sopranarie ”Die Seele ruht” (kantatens 3. sats) med den for Bach helt unikke instrumentering: obligat obo akkompagneret af to blokfløjter – markeret staccato – og continuo. I ariens B-del til teksten ”Ach, ruft mich bald, ihr Sterbeglokken” (Ak, kald snart på mig, I dødsklokker), tilføjes desuden pizzicato spillende strygere for at gengive klokkerne og tidens gang1.

I 4. sats (vers 5-7 af Ebers salme) illustreres Dommedag – nu selvfølgelig med trompet – i hvad der udvikler sig til et slags formmæssigt inferno: Satsen lægger ud med et accompagnato-recitativ for derefter at gå over i en arioso, som både hvad angår tekst og musik, direkte gengiver Eber: ”Fürwahr, fürwahr, euch sage ich”. Dette afløses af et infernalsk 6/8-afsnit med teksten ”Wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen”, som giver mindelser om det berømte kor fra Matthæuspassionen: ”Sind Blitze, Sind Donner…”. Herefter citeres Eber igen direkte i arioso-form: ”Er wird nicht kommen ins Gericht”, og atter afbrydes ariosoen af et 6/8-afsnit: ”Ich breche mit starker und helfender Hand”. Denne form gentages endnu en gang med de første tekstled, og satsen udgør på den måde en sær hybrid mellem den typiske A-B-A-form og den for Bach i de år mere atypiske rondeau-form.

Kantaten afsluttes, som så ofte, med en firestemmig koraludsættelse, hvor Ebers 8. vers gengives på enklere og mere traditionel vis.

1 Lignende klokkemotiver findes bl.a. i kantaterne 8, 73, 95, 161 og 198.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott,
Der du littst Marter, Angst und Spott,
Für mich am Kreuz auch endlich starbst
Und mir deins Vaters Huld erwarbst,
Ich bitt durchs bittre Leiden dein:
Du wollst mir Sünder gnädig sein.

2. Recitativo T
Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzet,
Und wenn ein kalter Todesschweiß
Die schon erstarrten Glieder netzet,
Wenn meine Zunge nichts, als nur durch Seufzer spricht
Und dieses Herze bricht:
Genug, dass da der Glaube weiß,
Dass Jesus bei mir steht,
Der mit Geduld zu seinem Leiden geht
Und diesen schweren Weg auch mich geleitet
Und mir die Ruhe zubereitet.

3. Aria S
Die Seele ruht in Jesu Händen,
Wenn Erde diesen Leib bedeckt.
Ach ruft mich bald, ihr Sterbeglocken,
Ich bin zum Sterben unerschrocken,
Weil mich mein Jesus wieder weckt.

4. Recitativo e Aria B
Wenn einstens die Posaunen schallen,
Und wenn der Bau der Welt
Nebst denen Himmelsfesten
Zerschmettert wird zerfallen,
So denke mein, mein Gott, im besten;
Wenn sich dein Knecht einst vors Gerichte stellt,
Da die Gedanken sich verklagen,
So wollest du allein,
O Jesu, mein Fürsprecher sein
Und meiner Seele tröstlich sagen:
Fürwahr, fürwahr, euch sage ich:
Wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen,
So soll doch ein Gläubiger ewig bestehen.
Er wird nicht kommen ins Gericht
Und den Tod ewig schmecken nicht.
Nur halte dich,
Mein Kind, an mich:
Ich breche mit starker und helfender Hand
Des Todes gewaltig geschlossenes Band.

5. Choral
Ach, Herr, vergib all unsre Schuld,
Hilf, dass wir warten mit Geduld,
Bis unser Stündlein kömmt herbei,
Auch unser Glaub stets wacker sei,
Dein’m Wort zu trauen festiglich,
Bis wir einschlafen seliglich.

1. Kor
Herre Jesus Kristus, sand gud og sandt menneske,
du, som led pine, angst og spot
og til sidst døde for mig på korset.
Du vandt for mig din Faders gunst,
ved din bitre lidelse beder jeg,
vær mig synder nådig.

2. Recitativ T
Når alt til sidst er gru og rædsel
og dødens koldsved springer frem
af de stivnede lemmer,
når min tunge
kun taler med suk
og hjertet brister,
er det mig nok at troen ved
at Jesus er hos mig.
Jesus, som med tålmod går ind i lidelsen
og også leder mig den svære vej
og bereder mig ro.

3. Arie S
Min sjæl hviler i Herren,
når jorden dækker mit legeme.
Ak, kald snart på mig, I dødsklokker
jeg er ikke bange for at dø,
for min Jesus opvækker mig igen.

4. Recitativ & Arie B
Når engang basunen lyder
og verdens bygning
samt dens himmel-fæste
styrter sammen,
så tænk på mig min Gud, på bedste vis;
når din tjener står frem for dommeren,
og mine tanker indklager mig,
da vil alene du,
Jesus, være min fortaler
og trøstende sige til min sjæl:
Sandelig, sandelig siger jeg jer:
Om end himmel og jord forgår,
så skal en troende dog bestå evigt.
Han skal ikke dømmes
og i evighed ikke smage døden.
Hold dig, mit barn,
blot til mig
Jeg bryder med stærk og hjælpende hånd
dødens mægtige og stærke bånd.

5. Koral
Ak, Herre, tilgiv os vor skyld,
hjælp os at vente tålmodigt
til vor time kommer.
Lad også vor tro forblive stærk,
at vi tror fast på dit ord
til vi saligt sover ind.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: 1. & 5. sats: Paul Eber; 2.-4. sats: Gendigtning af anonym digter
Besætning: Solister: S T B, Kor: S A T B, Trompet, Blokfløjte I/II, Obo I/II, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Fastelavns søndag
Første opførelse: 11. februar 1725 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 17. november 2013 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Fastelavns søndag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter, Paul Eber (som Enghave Barok har opført)