BWV 108 ”Es ist euch gut daß ich hingehe”

Kantate 108 ”Es ist euch gut daß ich hingehe” er skrevet til fjerde søndag efter påske 1725 og hører dermed til gruppen af i alt 10 kantater fra foråret 1725, der har Johannesevangeliet som omdrejningspunkt, startende med anden-opførelsen af Johannespassionen på Langfredag 3. marts og sluttende på Trinitatis søndag 27. maj 1725.

Kantatens tekst består af to citater fra Johannesevangeliet: den indledende basarie og den centrale firestemmige fuga. I de øvrige tekster, som er forfattet af Christiane Mariane von Ziegler, forholder det kristne menneske sig til Jesu ord, i en stræben efter at følge Jesus til himmeriget.

Kantaten åbner med Jesu ord fra Johannesevangeliet 16,7: ”Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer”. Arien er udformet som en duet mellem bassen – den traditionelle Vox Christi – og obligat obo d’amore med enkel strygerledsagelse.

I de følgende to satser bliver betydningen af dagens tekst fortolket af tenoren til at gælde det kristne menneske, som vil følge Jesus: Først, i en arie med en virtuos obligat soloviolinstemme, udtrykkes overbevisningen om, at Jesus med sin afsked har banet vejen til himlen. Den nagelfaste tro slår Bach fast ved at lade tenoren synge en tre takter lang tone på ordet Glauben, som straks efter overgås af den endnu stærkere troende violin, der holder tonen i hele fire takter! I det følgende recitativ slutter tenoren spørgende ”Ak, er han her ikke allerede?”

Dette spørgsmål leder til kantatens anden citat fra Johannesevangeliet 16,13: ”Men når han kommer, Sandhedens Ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden”. Disse vægtige ord udfolder Bach i en stor firestemmig fuga i tre dele, som et monumentalt svar på tenorens spørgsmål. Alten kan således med vished og ro i sjælen synge sin inderlige arie: ”før mig ad din vej, så jeg i evigheden skuer din herlighed”. Ligesom i tenorens foregående arie, akkompagneres også alten af en virtuos violinstemme med underliggende strygersats. Kantatens to ”menneskelige” arier bliver på den måde forbundet, og spejlet i hinanden.

Kantaten afsluttes med et vers af Paul Gerhardts (1607-1676) salme ”Kommt her zu mir, spicht Gottes Sohn” i en enkel udsættelse for fire stemmer. I versets sidste linje, til ordene ”hvor velsignelsen er”, leder Bach baslinjen kromatisk opad, som en sidste stræben mod himlen. En perfekt afrunding af kantaten, der har netop denne stræben som sit omdrejningspunkt.

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Aria B
Es ist euch gut, dass ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.

2. Aria T
Mich kann kein Zweifel stören,
Auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
So kann ich mich getrösten,
Dass ich zu den Erlösten
Komm an gewünschten Port.

3. Recitativo T
Dein Geist wird mich also regieren,
Dass ich auf rechter Bahne geh;
Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
Ich frage sorgensvoll: Ach, ist er nicht schon hier?

4. Coro
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird,
das wird er reden; und was zukünftig ist, wird er verkündigen.

5. Aria A
Was mein Herz von dir begehrt,
Ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
Führe mich auf deinen Wegen,
Dass ich in der Ewigkeit
Schaue deine Herrlichkeit!

6. Choral
Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
Der leitet alles, was ihn liebt,
Auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
Dass er nicht anders treten muss,
Als wo man findt den Segen.

1. Arie B
Det er godt for jer, at jeg går bort,
for hvis jeg ikke går bort,
kommer Trøsteren ikke til jer.
Men når jeg går bort, sender jeg ham til jer.

2. Arie T
Ingen tvivl kan forhindre mig
i at høre dit ord, Herre.
Jeg tror, at om du går bort,
så kan jeg trøste mig med
at jeg vil komme i havn
med de forløste.

3. Recitativ T
Din ånd vil altså lede mig,
så jeg går ad den rette vej.
Gennem din bortgang kommer den jo til mig.
Jeg spørger bekymret:
Ak er den her ikke allerede?

4. Kor
Men når den kommer, Sandhedens ånd,
vil den lede jer i al sandhed.
Ånden vil ikke tale om sig selv,
men det, den hører, vil den fortælle,
og det fremtidige vil den forkynde.

5. Arie A
Hvad mit hjerte begærer af dig,
det får jeg.
Overøs mig med velsignelse,
led mig ad dine veje,
så jeg i evigheden,
vil få din herlighed at se.

6. Koral
Din ånd, som Gud giver os fra himlen,
leder alle, som elsker ham,
ad banede stier.
Din ånd sætter og leder vor fod,
så vi kun vandrer,
hvor velsignelsen er.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Christiane Mariane von Ziegler 1728; 1. sats: Johannesevangeliet 16,7; 4. sats: Johannesevangeliet 16,13; 6. sats: Paul Gerhardt 1653
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Obo d'amore I/II, Violin solo, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: 4. søndag efter Påske
Første opførelse: 29. april 1725 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 6. september 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til 4. søndag efter Påske (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Paul Gerhardt, Johannesevangeliet, Christiane Mariane von Ziegler (som Enghave Barok har opført)

Begivenheder

  1. søndag 3. februar 2019|15:00-16:30

    Bachkantater

  2. søndag 5. maj 2019|15:00-16:30

    Bachkantater

FACEBOOK

Enghave Barok
Enghave Barok har opdateret sit coverbillede.01/12/2018 @ 14:18
Enghave Barok
Enghave Barok09/11/2018 @ 23:00

Ved genåbningen af Enghave Kirke lørdag 10/11 kl. 15 har vi realese på Vol 1-4 i vores nye cd-serie. Du kan allerede nu smuglytte på Spotify og alverdens andre streamingtjeneser.
Og kom og hør os live i den nye fantastiske akustik: https://www.facebook.com/events/896154727246608

Enghave Barok
Enghave Barok har delt Folkekirken på Vesterbros opslag.09/11/2018 @ 22:55

Og vi er SÅ klar med festlig musik af Bach! 🎶🎉

Enghave Barok
');jQuery( ".feed_dynamic_video_classjxcsgxauur_page .fts-greater-than-width-height.fts-fb-video-on-page, .feed_dynamic_video_classjxcsgxauur_page iframe" ).css({"height": "405px", "width": "720px"});});});
Folkekirken på Vesterbro
Hov hov, det er i DENNE weekend, ikke næste, at vi genåbner Enghave Kirkes kirkerum. Men ellers har Christan Dehn, organist i kirken, ret. Efter en lang og omfattende renovering, er vi endelig klar. Og vi glæder os! Vi håber, du vil være med til at fejre det færdige resultat både lørdag og søndag. 🎉Weekendens program ✨ Lørdag 10. november kl. 15.00 👉 Bach i festhumør Læs mere her: http://llk.dk/41hvcf Søndag 11. november kl. 11.00 👉 Genindvielse af Enghave Kirke Læs mere her: http://llk.dk/5hqn4j
Enghave Barok
Enghave Barok08/11/2018 @ 22:19

De sidste par dage har Enghave Barok øvet til taktfaste slag fra håndværkere, som knokler for at få de sidste detaljer klar til åbningen af Enghave Kirke i weekenden.
Vi har dog også haft lidt øvetid for os selv og oplevet kirkens nye akustik,...

Enghave Barok
Enghave Barok har delt Enghave Kirkes opslag.08/11/2018 @ 19:52

På lørdag 10/11 kl. 15 hænger nr 1 og 89 på denne tavle! Kom når dørene åbner kl. 14:30 - der er fri entré: https://www.facebook.com/events/896154727246608/

Enghave Barok
');jQuery( ".feed_dynamic_video_classgakaxpoykn_page .fts-greater-than-width-height.fts-fb-video-on-page, .feed_dynamic_video_classgakaxpoykn_page iframe" ).css({"height": "405px", "width": "720px"});});});
Enghave Kirke
Kom med herover! Christian Dehn vil vise dig en gammel jernplade brugt til vejarbejde. Okay også en ret så flot tavle til salmenumre i vores nye kirkerum 🙂