BWV 190 ”Singet dem Herrn ein neues Lied”

Kantate 190 ”Singet dem Herrn ein neues Lied” er Bachs første nytårskantate fra årene i Leipzig. Kantaten havde sin førsteopførelse 1. januar 1724. Desværre er de to første satser af denne kantate delvis gået tabt og kun stemmerne til de to violiner og de fire sangere er overleveret til vores tid. Det skyldes muligvis, at Bach selv tog stemmerne ud da de skulle genbruges i 1730 til en lejlighedskantate, i forbindelse med tohundredeårsfejringen af den Augsburgske bekendelse. Det var et oplagt valg at bruge netop denne kantate til den lejlighed, for Luthers tyske Te Deum: ”Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir” citeres i tekst og musik i de to indledende satser.

Med kendskab til instrumentariet i den komplette sidste sats og til Bachs kompositions- og instrumentationsteknik, er det dog forholdsvis enkelt at genskabe de to delvis bortkomne satser i overbevisende stil. I de overleverede kor- og violinstemmer findes nemlig tilstrækkeligt tema- og motivmateriale til at kunne give et kvalificeret bud på, hvordan Bachs oprindelige satser har lydt, ved simpelthen at udfylde de manglende stemmer på rette sted. Ikke helt ulig en Sudoku. Og ligesom Sudoku’en stammer den rekonstruktionen som vi bruger til 1. sats, ved denne opførelse, også fra Japan. Den er nemlig lavet af Masaaki Suzuki og hans søn Masato Suzuki, der som henholdsvis dirigent og organist står bag den berømmede samlede indspilning af alle Bachs kantater med Bach Collegium Japan. Til 2. sats har vi vendt blikket mod Holland, og bruger en rekonstruktion som Ton Koopman har lavet til sin komplette indspilning af Bachkantaterne med Amsterdam Baroque Orchestra & Choir.

Åbningskoret ”Singet dem Herrn ein neues Lied” deler tekst med Bachs motet af samme navn (BWV 225), som består af uddrag fra Psalmernes bog vers 149:1, 150:4 og 150:6. Satsen falder i tre dele som en ABA-form, hvor hver del afgrænses af det føromtalte Te Deum, som synges unisont af alle fire stemmer. En stærk og ikke ofte brugt effekt i Bachs produktion. Samme Te Deum danner rammen om det følgende koral-recitativ, hvor bas, tenor og kontratenor på skift udtrykker håb om, at Gud vil se i nåde til os i det nye år, og takker for det gamle.

Grundet overleveringen af kildematerialet til denne kantate, kendes instrumentariet til de to arier, 3. og 5. sats, ikke. I 3. sats har vi valgt at lade strygerne akkompagnere kontratenoren, der refererer til Juleevangeliets hyrder på marken ved Betlehem. Hyrde-temaet forsætter ind i bassens recitativ, men afsluttes med reference til Jesu Navngivning, som falder på Nytårsdag: ”So fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an”. Jesu navn bruges da også efterfølgende som anafor i duetten for tenor og bas. Også i denne 5. sats må vi gætte os til det obligate instrument, men omfang og stil kunne pege i retning af enten obo d’amore eller violin og valget er faldet på sidstnævnte ved denne opførelse.

Til slut ønsker tenoren et godt nyt år til samfundets vigtigste institutioner: kirken, skolen, byrådet og domstolen, førend kantaten afsluttes med anden vers af Johannes Hermans nytårs salme ”Jesu, nun sei gepreiset”, hvortil Bach på festligste vis skyder nytåret ind med hele ni på hinanden følgende trompetfanfarer, som en hyldest til Treenigheden!

© Enghave Barok og Jakob Bloch Jespersen - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

1. Coro
Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Herr Gott, dich loben wir!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Herr Gott, wir danken dir!
Alleluja!

2. Choral e Recitativo B T A
Herr Gott, dich loben wir,
Bass:
Dass du mit diesem neuen Jahr
Uns neues Glück und neuen Segen schenkest
Und noch in Gnaden an uns denkest.
Herr Gott, wir danken dir,
Tenor:
Dass deine Gütigkeit
In der vergangnen Zeit
Das ganze Land und unsre werte Stadt
Vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat.
Herr Gott, dich loben wir,
Alt:
Denn deine Vatertreu
Hat noch kein Ende,
Sie wird bei uns noch alle Morgen neu.
Drum falten wir,
Barmherzger Gott, dafür
In Demut unsre Hände
Und sagen lebenslang
Mit Mund und Herzen Lob und Dank.
Herr Gott, wir danken dir!

3. Aria A
Lobe, Zion, deinen Gott,
Lobe deinen Gott mit Freuden,
Auf! erzähle dessen Ruhm,
Der in seinem Heiligtum
Fernerhin dich als dein Hirt
Will auf grüner Auen weiden.

4. Recitativo B
Es wünsche sich die Welt,
Was Fleisch und Blute wohlgefällt;
Nur eins, eins bitt ich von dem Herrn,
Dies eine hätt ich gern,
Dass Jesus, meine Freude,
Mein treuer Hirt, mein Trost und Heil
Und meiner Seelen bestes Teil,
Mich als ein Schäflein seiner Weide
Auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse
Und nimmermehr aus seinen Armen lasse.
Sein guter Geist,
Der mir den Weg zum Leben weist,
Regier und führe mich auf ebner Bahn,
So fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an.

5. Aria (Duetto) T B
Jesus soll mein alles sein,
Jesus soll mein Anfang bleiben,
Jesus ist mein Freudenschein,
Jesu will ich mich verschreiben.
Jesus hilft mir durch sein Blut,
Jesus macht mein Ende gut.

6. Recitativo T
Nun, Jesus gebe,
Dass mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe;
Er segne beides, Stamm und Zweige,
Auf dass ihr Glück bis an die Wolken steige.
Es segne Jesus Kirch und Schul,
Er segne alle treue Lehrer,
Er segne seines Wortes Hörer;
Er segne Rat und Richterstuhl;
Er gieß auch über jedes Haus
In unsrer Stadt die Segensquellen aus;
Er gebe, dass aufs neu
Sich Fried und Treu
In unsern Grenzen küssen mögen.
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.

7. Choral
Lass uns das Jahr vollbringen
Zu Lob dem Namen dein,
Dass wir demselben singen
In der Christen Gemein;
Wollst uns das Leben fristen
Durch dein allmächtig Hand,
Erhalt deine lieben Christen
Und unser Vaterland.
Dein Segen zu uns wende,
Gib Fried an allem Ende;
Gib unverfälscht im Lande
Dein seligmachend Wort.
Die Heuchler mach zuschanden
Hier und an allem Ort.

1. Kor
Syng Herren en ny sang!
Alle de fromme skal i fællesskab prise ham.
Pris ham med pauker og dans,
med strengespil og fløjter!
Herre, vor Gud, dig priser vi!
Alt som ånder skal lovprise Herren!
Herre, vor Gud, vi takker dig!
Halleluja!

2.Koral & Recitativ B T A
Gud, vor Herre, vi priser dig,
Bas:
fordi du med dette nye år
skænker os ny lykke og ny velsignelse
og stadig er os nådig.
Gud, vor Herre, vi takker dig,
Tenor:
fordi du i din godhed
i det forgangne år
har værnet landet og vor by
mod prisstigninger, pest og krig.
Herre, vor Gud, vi priser dig,
Alt:
for din faderlige trofasthed
er uendelig
og ny hos os hver morgen.
Derfor folder vi ydmygt
vore hænder,
barmhjertige Gud,
og lovpriser dig til alle tider
med mund og hjerte.
Herre, vor Gud, vi takker dig!

3. Arie A
Pris din gud, Zion,
pris ham med glæde,
rejs dig! udbred hans ry.
Han, som i sin himmel
også fremover vil være din hyrde,
som lader dig græsse på grønne enge.

4. Recitativ B
Lad verden blot ønske sig,
hvad legemet begærer;
kun ét beder jeg dig om, Herre,
dette ene ønsker jeg:
At Jesus, min glæde,
min trofaste hyrde, min trøst og frelse,
den bedste del af min sjæl
også i dette år vil vogte mig
som et får på hans enge og aldrig lade mig forlade hans favn.
Hans gode ånd,
der viser mig vejen til livet,
skal styre og lede mig ad jævnede stier;
så begynder jeg da dette år i Jesu navn.

5. Arie (Duet) T B
Jesus skal være mit ét og alt,
Jesus skal fortsat være min begyndelse.
Jesus er mit glædeslys.
Jesus hengiver jeg mig til.
Jesus hjælper mig ved sit blod,
Jesus gør min død god.

6. Recitativ T
Giv, Jesus, at de,
som tilhører Ham, også må leve i det nye år.
Måtte Han velsigne både stammen og grenene,
så deres lykke når himmelske højder.
Gid Han vil velsigne sin kirke og sin skole,
alle tro lærere,
Ordets hørere;
Han velsigne Råd og dommere.
Han udøse sin velsignelse
over hvert hus i denne by.
Lad det ske,
at fred og troskab igen
smelter sammen ved vore grænser.
Da lever vi hele året under velsignelse.

7. Koral
Lad os leve året
til din pris,
som vi også synger den
i den kristne menighed.
Vil livet friste os,
da bevar ved din almagts hånd
dine troende
og vort fædreland.
Giv os din velsignelse,
giv fred overalt;
Giv os i dette land
dit uforfalskede ord til salighed.
Gør hyklerne til skamme
her og alle steder.

© Enghave Barok og Bente Marie Braarud - gengivelse tilladt med tydelig kreditering

Tekst: Anonym digter; 1. sats: Psalme 149,1, 150,4 & 150,6 samt Martin Luther 1529; 7. sats: Johannes Herman 1593
Besætning: Solister: A T B, Kor: S A T B, Trompet I-III, Pauker, Obo I-III, Obo d'amore, Fagot, Violin I/II, Viola, Continuo
Plads i kirkeåret: Nytårsdag
Første opførelse: 1. januar 1724 i Leipzig

Opført af Enghave Barok: 4. januar 2015 i Enghave Kirke

Find andre Bachværker til Nytårsdag (som Enghave Barok har opført)

Find alle Bachværker med tekst af Anonym Digter eller Martin Luther eller Johannes Herman eller Psalme 149 eller Psalme 150 (som Enghave Barok har opført)

Begivenheder

  1. lørdag 9. september|15:00

    Mød den unge Bach

FACEBOOK

Enghave Barok
Enghave Barok09/08/2017 @ 19:00

Kom og hør musik af den unge Bach lørdag 9/9 kl. 15!!!
Han var liiidt ældre end på dette familiefoto - i starten af 20'erne - da han skrev de tre skønne værker vi opfører. Der er fri entré og du finder begivenheden her:...

Enghave Barok
Enghave Barok25/07/2017 @ 14:51

YO! - Bach er nede med de fede! Måske er der lidt inspiration til vores skolekoncerter her... 😀
Vi er tilbage med tre af den unge Bachs egne værker lørdag 9/9 kl. 15 - husk det er i Apostelkirken! Der er fri entré.
...

Enghave Barok
');});});
RAP BIOGRAPHY OF BACH
All my facts came from Wikipedia. I'LL BE BACH! This song is an exclusive download for my patrons: http://patreon.com/andrewhuang http://facebook.com/andrewi...
youtube.com
Enghave Barok
Enghave Barok01/07/2017 @ 10:40

Hvem ville ikke gerne have haft Bach som lærer!? 🎶🎹👨🏻‍🎓

Enghave Barok
Enghave Barok sammen med Johann Sebastian Bach.21/03/2017 @ 17:52

Nogen fylder 332 i dag - det skal fejres! 🎶🎉🥂🎂🎻🍾🎶 Tillykke gamle dreng! 🎶❤🎶

Enghave Barok
Enghave Barok11/03/2017 @ 12:11

Hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsmail - så se med her. 🎶

Enghave Barok
Enghave Barok10/03/2017 @ 19:44

Vi har øvet os noget så flittigt på de tre skønne Bachværker til på søndag. Hent programmet her og læs om hvad du kan glæde dig til: https://indd.adobe.com/view/fff38c6c-d2ea-4ca0-aa9c-b5a231dfbe04
Der er som altid fri entré: https://www.facebook.com/events/1777097672539464/

Enghave Barok
Enghave Barok07/03/2017 @ 18:49

På søndag siger vi "Farvel og Bach" til den gamle Enghave Kirke og vi har valgt nogle enormt skønne værker til lejligheden!
Kom og vær med - der er fri entré: https://www.facebook.com/events/1777097672539464

Enghave Barok
Enghave Barok har delt TirsdagsJAZZ' billede.03/03/2017 @ 13:37

Der er konference om Liturgisk Jazz i Leipzig i disse dage. Her hyldes Bach af den gudbenådede jazzpianist og organist Olivier Antunes fra TirsdagsJazz. Det kan i øvrigt anbefales at kigge forbi Eliaskirken på Vesterbro Torv og opleve TirsdagsJazz Teamet fra på tirsdag kl. 17.

Enghave Barok
Enghave Barok03/03/2017 @ 13:09

En rigtig Bachnørd vælger naturligvis garderobeskab nr. 41 eller 14 når han/hun besøger Bachmuseet! Fordi...? 🤓

Enghave Barok
Enghave Barok her: Thomaskirche Leipzig.01/03/2017 @ 23:10

Mange hilsener til alle vores Bachvenner! Vores udsendte medarbejder boltrer sig i Leipzig i disse dage, men glæder sig også til at komme hjem og spille tre lækre Bachkantater søndag 12/3 kl. 15. Kom og vær med - der er fri entré: https://www.facebook.com/events/1777097672539464/

Enghave Barok
Enghave Barok26/02/2017 @ 15:52

🎵 Ka' du gætte hvem vi er!?" 🎵
I anledning af fastelavn har vi klædt os ud som musikhistoriens største superhelt. Kom og vær med når vi opfører tre af hans skønne kantater, søndag 12/3 kl. 15 - der er fri entré! 🎻